Spring naar content

305 publicaties gevonden

 • het Duitslandbeeld van de Nederlandse dagbladen rondom voetbalwedstrijden in de periode 1956-2012

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: hoe heeft het Duitslandbeeld van de Nederlandse dagbladen, zoals de dagbladen dit uitten rondom de voetbalwedstrijden tussen de twee…

  Scriptie
 • het bewogen leven van een vergeten sportheld

  De Nederlandse sportwereld eind 19de eeuw. Pim Mulier is een pionier, organisator, oprichter van clubs en nationale bonden. Onvermoeibaar propagandist, maar elitair. Jaap Eden is het grootste sporttalent van die…

  Boek
 • stijlgebonden schoolvorming in de Nederlandse sociologie na 1968

  Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Nederlandse sociologie in betekenis. De jaren zestig gooiden echter roet in het eten. De sociologen in Nederland werden verdeeld in de mensen die vonden…

  Proefschrift/oratie
 • het Nederlandse debat over dans ten tijde van het interbellum

  De opkomst van een Nederlandse danscultuur, in zowel theaters als uitgaansgelegenheden en sportclubs, zorgde voor een fel maatschappelijk debat tijdens het Interbellum. Het fenomeen hing nauw samen met de zich breder…

  Scriptie
 • sport, politiek en de pers in de DDR

  De DDR wordt al snel afgeschreven als een totalitaire staat, waar al het leven door het SED-regime gecontroleerd en geregisseerd werd. Binnen deze opvatting wordt de journalistiek vaak als een…

  Scriptie
 • een schets van de Laat-Minoïsche lichaamscultuur

  In deze bachelorscriptie heeft de onderzoeker gekeken naar in hoeverre geïnstitutionaliseerde vormen van sport aanwezig waren in het Egeïsch bronzen tijdperk. In het eerste hoofdstuk wordt een inzicht gegeven in de…

  Scriptie
 • sport in de stad

  Dit boek is gewijd aan het thema sport. Acht artikelen werpen licht op de betekenis van sport voor de stad Nijmegen. Leen Dresen schetst hoe een tentoonstelling in 1912 de…

  Boek