Spring naar content

213 publicaties gevonden

 • de inconsistentie in de benadering vanuit de gemeente Frechen en betrokken partijen

  Deze thesis is gebaseerd op een onderzoek over het jeugdnetwerk in de gemeente Frechen met betrekking tot beweging in het kader van een gezonde leefstijl. De data zijn verzameld met…

  Scriptie
 • De afgelopen jaren heeft het sportbeleid sterk in het teken gestaan van de preventieve gezondheidszorg. Voldoende sporten en bewegen past in een gezonde leefstijl, zo houdt de overheid de burgers…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod

  Op scholen worden interventies aangeboden om de leefstijl van leerlingen te verbeteren, zoals het stimuleren van fysieke activiteit en gezond eten. Deze interventies hebben meer kans van slagen als ouders…

  Rapport
 • Veel mensen hebben ongezonde leefgewoonten. Zo beweegt en ontspant men tegenwoordig gemiddeld gezien te weinig en hebben veel mensen een ongezond voedingspatroon. Dergelijke ongezonde gewoonten hebben negatieve economische gevolgen voor…

  Proefschrift/oratie
 • hoe kunnen sport- en welzijnsprofessionals gezonde leefstijl integreren in hun dagelijkse werkzaamheden

  Het aantal Nederlandse jongeren dat lijdt aan overgewicht of obesitas is de afgelopen jaren gestegen. Er zijn preventieprogramma’s opgezet om overgewicht te voorkomen die zich focussen op de sociale en…

  Scriptie
 • gemeente Capelle aan den IJssel

  De gemeente Capelle aan den IJssel wenst inzicht in de sportparticipatie van de inwoners, om zo het lokale sportbeleid beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar…

  Rapport
 • sporten en bewegen in de gemeente Delft

  In 2013 is een leefstijlonderzoek gedaan. Het onderzoek is een vervolgmeting van het onderzoek uit 2010. In 2013 is gefocust op bewegen, sporten en gezondheid. De mate waarin de inwoners…

  Rapport
 • spation conditions for a healthier lifestyle in The Hague's Transvaal and Moerwijk

  This master’s thesis deals with the main research question: How can the design of public space create conditions for a healthier lifestyle of citizens? Transvaal and Moerwijk, two deprived neighbourhoods…

  Proefschrift/oratie