Spring naar content

214 publicaties gevonden

 • Wil je de leefstijl van leerlingen/studenten op een efficiënte en effectieve manier gezonder maken? Dat kan met de Gezonde School-aanpak. Het werken met de Gezonde Schoolaanpak betekent niet dat jouw school méér…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Veel scholen tonen interesse om werk te maken van een duurzaam en gezond schoolbeleid. Ruim 1.500 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vroegen hiervoor eind 2013 ondersteuning aan.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vraag tussen 28 maart en 25 april extra ondersteuning aan!

  Wil je meer doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij je leerlingen of studenten op school, maar ontbreekt het je school aan tijd en middelen om hieraan te werken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een experimenteel onderzoek naar de effecten van het positief dan wel negatief framen van een bericht op de geloofwaardigheid van dit bericht en in welke mate hebben het geslacht, de leeftijd en de betrokkenheid van de ontvanger invloed op deze effecten?

  Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting (2003) blijkt dat 2/3 van de mensen in Nederland te weinig sport. Om mensen bewust te maken van het belang van sporten en gedragsveranderingen…

  Scriptie
 • een experimenteel onderzoek naar de effecten van online sociale steun op de intentie om te sporten en gezond te eten

  Wegens de enorme toename van het aantal sociale mediagebruikers is er gekeken of sociale steun via sociale media kon aanzetten tot gezond eten en sporten. Het doel van dit onderzoek was…

  Scriptie
 • wensen en prioriteiten van scholen bij gezondheidsbevordering van leerlingen

  Dit onderzoek had tot doel om meer zicht te bieden op wat scholen nodig hebben en wat zij wensen bij het verder ontwikkelen van een gezonde leeromgeving voor leerlingen en…

  Rapport
 • opbrengsten van de vergoeding voor taakuren in 2013 en 2014

  Scholen kunnen een vergoeding voor taakuren aanvragen voor een eigen medewerker die een rol krijgt bij de voorbereiding, ontwikkeling of uitvoering van schoolgezondheidsbeleid. Scholen die deze vergoeding toegekend hebben gekregen,…

  Rapport