Spring naar content

521 publicaties gevonden

 • gemeente Putten, een handreiking voor maatschappelijke activiteiten bij Open Clubs en het Open Sportpark Putter Eng

  Nota gezondheid en bewegen van gemeente Putten. Hierin onder andere aandacht voor de kansen van sport nu er meer zorgtaken bij gemeenten liggen.

  Beleidsnota
 • samenwerken aan gezondheid en welzijn van inwoners

  In deze toolkit vindt u informatie en inzichten om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk. Het doel van preventie is zorgen dat inwoners gezond…

  Werkboek / instrument
 • lokale accenten van het regionale gezondheidsbeleid 2012-2015

  Nota met lokale accenten van het regionale gezondheidsbeleid 2012-2015 in gemeente Culemborg.

  Beleidsnota
 • content analysis of 27 national policy documents

  Background: Over the past years there has been increasing interest in physical activity promotion and the development of appropriate policy. So far, there has been no comprehensive overview of the…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • wij zeggen: het beste sportinitiatief van Nederland 2016-2017!, genomineerd beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  Scholen organiseren veel sport- en gezondheidsactiviteiten. Dat is mooi! Toch merken we dat ze niet altijd bewust en structureel bezig zijn met gezondheidsbeleid. Hierdoor mist in de praktijk een duidelijke…

  Brochure
 • bewegen, sporten, gezonde leefstijl en activiteiten in de wijk, beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  De buurtsportcoach in de wijk Noord startte met de try-out in 2015. De lange rijen voor de deur van de huisarts voor de griepprik, dat was toch wel een goed…

  Rapport
 • gezonde leefomgeving

  Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar inwoners zich prettig voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. De nieuwe Omgevingswet biedt…

  Factsheet
 • De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

  Website
 • checklist gezond in...

  Vele factoren hebben invloed op de gezondheid van mensen met lagere inkomens en een lage opleiding, daarom spelen uiteenlopende thema’s een rol bij de aanpak ervan. De (internationale) ervaring leert…

  Handboek / handleiding