Spring naar content

465 publicaties gevonden

 • het bordspel

  Dit bordspel biedt ondersteuning voor interne werkgroepen en professionals, die verantwoordelijk zijn voor gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

  Spel
 • Deze nota omvat de vierde Nota gezondheidsbeleid 2017-2021 én de tweede Nota sport- en beweegbeleid van de gemeente Voorst. Gecombineerd en waar mogelijk geïntegreerd. Het concept ‘positieve gezondheid’ is als…

  Beleidsnota
 • samen sterk, over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente

  Om binnen een gemeente werk te maken van gezondheid moet je samenwerken, bijvoorbeeld met beleidsdomein Sport.  Deze gids biedt inspiratie om gezondheid en gezond sporten op een meer integrale manier…

  Rapport
 • Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD’en, RIVM en CBS de gezondheid, leefstijl…

  Website
 • gemeente Putten, een handreiking voor maatschappelijke activiteiten bij Open Clubs en het Open Sportpark Putter Eng

  Nota gezondheid en bewegen van gemeente Putten. Hierin onder andere aandacht voor de kansen van sport nu er meer zorgtaken bij gemeenten liggen.

  Beleidsnota
 • samenwerken aan gezondheid en welzijn van inwoners

  In deze toolkit vindt u informatie en inzichten om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk. Het doel van preventie is zorgen dat inwoners gezond…

  Werkboek / instrument
 • lokale accenten van het regionale gezondheidsbeleid 2012-2015

  Nota met lokale accenten van het regionale gezondheidsbeleid 2012-2015 in gemeente Culemborg.

  Beleidsnota
 • content analysis of 27 national policy documents

  Background: Over the past years there has been increasing interest in physical activity promotion and the development of appropriate policy. So far, there has been no comprehensive overview of the…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift