Spring naar content

521 publicaties gevonden

 • gezonde school in de praktijk, een kijkje in de keuken

  Veel scholen hebben de Gezonde School-aanpak omarmd. Hoewel er verschillende gezondheidsthema’s zijn om aan te pakken blijkt het thema Sport en Bewegen favoriet. Van de Gezonde Scholen hebben 78 basisscholen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Wil je de leefstijl van leerlingen/studenten op een efficiënte en effectieve manier gezonder maken? Dat kan met de Gezonde School-aanpak. Het werken met de Gezonde Schoolaanpak betekent niet dat jouw school méér…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Veel scholen tonen interesse om werk te maken van een duurzaam en gezond schoolbeleid. Ruim 1.500 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vroegen hiervoor eind 2013 ondersteuning aan.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hét themacertificaat Sport en bewegen (PO) en Bewegen en sport (mbo)

  In hoeverre staat sport en bewegen bij jouw school structureel op de agenda? Om scholen te stimuleren structureel meer te doen op het terrein van bewegen en sport, zijn de afgelopen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van gezonde start tot vitaal ouder worden

  Film van de lectorale rede, uitgesproken door Sanne de Vries op 20 november 2013 ter benoeming tot lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. In deze rede worden de volgende…

  Verslag
 • Het doel van dit project was om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om op basis van bestaande gegevens de ontwikkeling van Gezonde School beter zichtbaar te maken en…

  Rapport
 • wensen en prioriteiten van scholen bij gezondheidsbevordering van leerlingen

  Dit onderzoek had tot doel om meer zicht te bieden op wat scholen nodig hebben en wat zij wensen bij het verder ontwikkelen van een gezonde leeromgeving voor leerlingen en…

  Rapport
 • opbrengsten van de vergoeding voor taakuren in 2013 en 2014

  Scholen kunnen een vergoeding voor taakuren aanvragen voor een eigen medewerker die een rol krijgt bij de voorbereiding, ontwikkeling of uitvoering van schoolgezondheidsbeleid. Scholen die deze vergoeding toegekend hebben gekregen,…

  Rapport
 • Het kabinet blijft zich de komende jaren onverminderd inzetten om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen. Daarbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak…

  Online artikel