Spring naar content

183 publicaties gevonden

 • De afgelopen jaren heeft het sportbeleid sterk in het teken gestaan van de preventieve gezondheidszorg. Voldoende sporten en bewegen past in een gezonde leefstijl, zo houdt de overheid de burgers…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • kwartaalbericht 2014-2

  Dit zesentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betref het tweede kwartaal van 2014. In hoofdstuk 1 bekijken de auteurs de stemming in Nederland, de opvattingen over de economische…

  Rapport
 • referentiewaarden voor 6 - 18 jarige meisjes en jongens

  In deze brochure van de Nederlandse Hartstichting worden referentiedata gegeven van gezonde kinderen die kunnen worden gebruikt bij het stellen van diagnoses of bij het evalueren van behandelings- of trainingsmethoden…

  Brochure
 • mensen tot hun recht laten komen..., bewegingsbeïnvloeding, hulpverlening en organisatieverandering in het licht van de opvattingen van Emmanuel Levinas

  Naar aanleiding van het proefschrift van Peter Heij, dat vanuit een filosofisch en pedagogisch perspectief de verbinding van het bewegingsagogische denken van Gordijn met het differentiedenken van de Franse filosoof…

  Boek
 • verkenning jeugdgezondheid

  Deze Verkenning jeugdgezondheid geeft een geïntegreerd landelijk overzicht van de gezondheid van de Nederlandse jeugd en de rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hierin. Deze verkenning is tot stand gekomen door samenwerking tussen…

  Rapport
 • 10 oplossingen voor veerkrachtszorg, eindrapport 2013 De Nationale Denktank

  De Nationale Denktank heeft vier uitgangspunten geformuleerd om een nieuwe visie op gezondheid concreet te maken, namelijk gezond gedrag participatie, zelfregie en uitkomst financiering. De Nationale DenkTank 2013 gaat uit…

  Rapport
 • Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in ‘De sociale staat van Nederland 2013’. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een beschrijving van…

  Boek
 • rapportage resultaten, 2012

  De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) is een jaarlijks terugkerende onafhankelijke prevalentiemeting binnen de Nederlandse gezondheidszorg, die in 1998 startte met de eerste landelijke meting van de prevalentie van decubitus. In…

  Rapport
 • Traditionally, need has been the major mechanism for allocating resources in public services, and social policy texts have addressed various state responses to social problems and the alleviation of need.…

  Boek