Spring naar content

115 publicaties gevonden

 • voorbeelden van het Vlietland College

  In dit artikel worden ervaringen met het LO-excellent-programma in de bovenbouw van havo en vwo gedeeld. Het idee van LO excellent is met leerlingen in gesprek te gaan over wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel belicht een succeservaringen met het project ‘VMBO in beweging’. Bijna tachtig vmbo-scholen zijn ondersteund en gefaciliteerd om vmbo-leerlingen in beweging te brengen. Na een achtergrondschets met betrekking tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ik ben beter geworden, ik voel mij geweldig!

  In dit artikel wordt het LO Extra programma beschreven van het Thomsas a Kempis College in Zwollen. De doelstelling en het motto van deze school komen aan bod, evenals een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 'een hype' of een 'must have'

  Dit artikel gaat in op de (on-)mogelijkheden van verschillende systemen met betrekking tot video analyse binnen het vak lichamelijke opvoeding. Voor- en nadelen van bestaande systemen en scholingsaanbod worden besproken.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • strategies for enhancing health in the built environment

  In dit rapport staat een lijst van praktische implementatiestrategieën en ‘best practices’ voor beweegvriendelijke omgevingen.

  Rapport
 • grootstedelijke praktijken in Europa rond het gebruik van sport voor sociale doelstellingen

  In het SASO-rapport van de onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Vrije Universiteit Brussel, wordt ingegaan op praktijken rond het gebruik van sport voor het bereiken van sociale meerwaarde…

  Rapport
 • Wijkteams en sportverenigingen kunnen elkaar goed versterken. Door elkaar op de juiste momenten te vinden en samen op te trekken kunnen zij er nog meer zijn voor hun doelgroep. In…

  Brochure
 • 10 lokale praktijkvoorbeelden over de inzet van erkende interventies

  Mensen in beweging krijgen en houden: een prachtige opdracht waar dagelijks vele professionals mee bezig zijn. Hoe zorgen zij voor een aansprekend activiteitenaanbod voor verschillende doelgroepen? Waar lopen zij tegen…

  Brochure
 • altijd in beweging

  OBS Over de Slinge (375 leerlingen) heeft een vaksectie met vier vakleerkrachten, waarvan er twee een gecombineerde aanstelling hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Dit artikel schets het beeld…

  Artikel in vaktijdschrift