Spring naar content

102 publicaties gevonden

 • Vergrijzing en verstedelijking van de wereldbevolking leiden tot nieuwe gezondheidsuitdagingen. In zijn proefschrift ‘Urban Environments, Physical Activity, and Mental Well-being’ onderzoekt auteur Mark Noordzij hoe de variatie in stedelijke omgevingskenmerken…

  Online artikel
 • De Atlas voor gemeenten 2023 vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 indicatoren en laat voor veel van die indicatoren ook de ontwikkeling in de tijd…

  Boek
 • towards age-friendly cities in Europe

  Nederlandse samenvatting De combinatie van vergrijzing van de wereldbevolking en verdere verstedelijking leidt tot nieuwe gezondheidsuitdagingen. Zo hebben oudere stadsbewoners een hogere kans op psychische ziekten en bewegen ze vaak…

  Proefschrift/oratie
 • urban design for mental health and wellbeing

  Restorative Cities explores a new way of designing cities, one which places mental health and wellness at the forefront. Establishing a blueprint for urban design for mental health, it examines…

  Boek
 • A cross-sectional study on the contribution of the objective and perceived environment on adults’ physical activity behavior within their home neighborhood

  This study examined associations between objective and perceived environmental characteristics and adult’s physical activity (PA) behavior within their home neighborhood. Data was collected in 2016-2017 from 617 Dutch adults living…

  Scriptie
 • Aan de hand van een conceptueel model – een vereenvoudigde schematische weergave van de oorzaak-gevolg relaties tussen groen en gezondheid – wordt aangegeven op welke vier manieren groen invloed heeft…

  Rapport
 • ‘Zou jij een artikel kunnen schrijven over jouw aanpak van Zportivo met Groene Spelen, aan de hand van een voorbeeld ?’. Dit verzoek kwam van Maarten Massink, die zelf veelvuldig…

  Artikel in vaktijdschrift
 • whitepaper over de positieve impact van groene schoolpleinen op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatbestendigheid van de omgeving en biodiversiteit

  Dit whitepaper brengt in kaart wat de waarde is van een transformatie van de buitenruimte rond scholen van stenen woestijnen naar natuurrijke, gezonde oases voor spelen en leren in de…

  Rapport