Spring naar content

97 publicaties gevonden

 • Natuurorganisaties vermoeden dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Er waren tot nu toe echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Is een wandeling…

  Artikel in vaktijdschrift
 • how a green exercise environment can benefit all

  The studies of human and environment interactions usually consider the extremes of environment on individuals or how humans affect the environment. It is well known that physical activity improves both…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een verkenning van de ruimtelijke gevolgen van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de vrije tijd

  Deze studie gaat over toenemende vrije tijd. Toenemende vrije tijd in een tweeledige zin. Enerzijds het gegeven dat door veroudering in de leeftijdsopbouw een toenemend percentage van de bevolking buiten…

  Rapport
 • a brief for action

  Urbanization results in an increasing proportion of the population living in cities. In Europe it is expected that around three quarters of the population will live in urban settings by…

  Rapport
 • Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een…

  Rapport
 • a review of impacts and effectiveness

  Interventions on green space in urban settings can help address public health issues related to obesity, cardiovascular effects, mental health and well-being. However, knowledge on their effectiveness in relation to…

  Rapport
 • Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in dit briefrapport beknopt beschreven wat bekend is over de relatie tussen fysieke leefomgeving en…

  Rapport
 • slotpublicatie sociale staat van het platteland

  Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid. Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en…

  Rapport
 • onderzoeksrapport

  Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Er zijn echter nog weinig objectieve gegevens bekend over de effectiviteit van…

  Rapport
 • Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift