Spring naar content

67 publicaties gevonden

 • handboek voor verenigingen, in de strijd voor sportiviteit, laten we hockey leuk houden

  Deze publicatie betreft het compleet vernieuwde handboek Sportiviteit & Respect van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). De eerste versie van dit handboek voor verenigingen dateert van 2002, het jaar…

  Handboek / handleiding
 • Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

  Dit document beschrijft het strategisch plan van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

  Rapport
 • een onderzoek naar de mate van invloed van het WK hockey 1998 op de groei van georganiseerde hockeydeelname in Nederland

  In deze bachelor scriptie is onderzoek gedaan naar het WK Hockey 1998. De centrale vraag in dit onderzoek luidde: In welke mate heeft het WK Hockey 1998 invloed gehad op…

  Scriptie
 • een onderzoek bij de KNHB naar de jeugdcompetitie in Nederland

  Het voorliggende onderzoek is verricht in opdracht van de KNHB. Uit clubbezoeken is gebleken dat verenigingen niet geheel tevreden waren over de competitieopzet, zoals die nu in de verschillende districten…

  Rapport
 • Lespakket gericht op 4-8 jarigen zodat ieder kind weet wat hockey is en de mogelijkheid heeft gehad het eens uit te proberen. Dit lespakket maakt het mogelijk om op een…

  Werkboek / instrument
 • kennismakingslessen voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs

  Lesmap met kennismakingslessen voor hockey voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs.

  Werkboek / instrument
 • Binnen een gezonde leefstijl zijn sport en bewegen niet meer weg te denken. In dit kader heeft de Unie KBO in samenwerking met Sportkoepel NOC*NSF de Sportmenukaart ontwikkeld. De Sportmenukaart…

  Brochure
 • Om een effectief blessurepreventiebeleid uit te kunnen zetten is inzicht nodig in de aard, omvang van en risico’s op sportblessures. De KNHB en TNO werken samen bij het in kaart…

  Factsheet
 • In Beijing kun je niet hockeyen. De hitte, de smog en de luchtvochtigheid maken het zelfs gevaarlijk voor sporters. Iedereen zei: ‘Wat een crisis?!…’ Ik dacht: ‘Yes! Een Crisis…’ Ik…

  Boek
 • strategische visie 2015, januari 2006

  In dit document wordt teruggeblikt op de strategie van de KNHB in de periode 1999-2005. Daarna staat de visie in de periode tot 2015 centraal, waarbij er aandacht is voor…

  Rapport