Spring naar content

164 publicaties gevonden

 • een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport

  In dit rapport wordt geschetst hoe een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport op te bouwen is. Daarbij is uitgegaan van een analyse van het huidige sportinnovatiesysteem in Nederland en de…

  Rapport
 • eindrapportage van het onderzoekstraject "system innovation for workplace health promotion"

  Dit rapport geeft de resultaten en opbrengsten weer van het onderzoektraject “System Innovations for Workplace Health Promotion”. De achtergrond van dit onderzoek is de toenemende druk op het huidige systeem…

  Rapport
 • praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

  Sportmanagers zijn te beschouwen als pioniers. Met hun kennis en kunde geven ze vorm aan de toekomst van het sportlandschap. De opkomende kenniseconomie en de verzakelijking van de sportwereld vraagt…

  Boek
 • een antwoord aan relativisme en conservatisme

  Sinds het einde van de jaren negentig maakt Nederland een crisis door. De onzekerheid over onze fundamentele waarden en onze plaats in de geschiedenis grijpt om zich heen. Ook de…

  Boek
 • verkenning naar de kansen van gaming als middel voor bewegingsstimulering

  Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gebruikswaarde en toepassingsmogelijkheden van gamingtools en andere innovatieve, technische producttoepassingen (zowel op internet als in fitnessobjecten) als middel tegen…

  Rapport
 • towards a new modernity

  Ulrich Beck’s panoramische analyse van de toestand van de westerse samenleving is al als klassiek omschreven. Deze eerste Engelstalige editie bevat de kerntekst van sociologie van dezelfde tijd langszij eerdere…

  Boek
 • sporen van maatschappelijke transformatie en continuïteit

  In dit proefschrift brengt de heer Hans Mommaas een drietal studies naar aspecten van het moderne samen. Eerst presenteert hij een systematisch overzicht van ontwikkelingen in het na-oorlogse sociaal-theoretisch denken.…

  Boek
 • sport en innovatie

  Veel innovaties komen tot stand als product van de gouden driehoek van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Die partijen hebben echter elk hun eigen belangen en dat maakt de samenwerking er…

  Boek