Spring naar content

164 publicaties gevonden

 • Innoveren is niet alleen moderniseren in de zin van het vinden van middelen zonder na te denken over de doelen en zonder na te denken over de bijproducten. Bij innovatie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De plek waar kinderen spelen is in belangrijke mate bepalend voor het soort activiteiten dat ze ondernemen. Buiten kunnen kinderen meer, gevarieerder en intensiever bewegen dan binnen. Deze in opdracht…

  Rapport
 • how little things can make a big difference

  Het punt van omslag van een randverschijnsel naar een hype – the tipping point – beschrijft Gladwell door het hele boek heen met een kleurrijk palet aan voorbeelden: de uitbraak…

  Boek
 • een werkboek voor het verspreiden van good practices

  Dit werkboek biedt een combinatie van modellen en theorieën en methodieken waarmee de verspreiding van nieuwe ideeën en werkwijzen zowel binnen als tussen instellingen bevorderd kan worden. Het boek besteedt…

  Boek
 • de Groninger vensterschool als casus van onderzoek naar strategie en invoering

  Vernieuwingen in het onderwijs worden meestal van bovenaf opgelegd. De brede school vormt hierop een uitzondering: zij is een initiatief van de lokale overheid. Onderwijs- en welzijnsinstellingen hebben het concept…

  Rapport
 • vijftig leiderschapslessen uit de sport

  In het boek worden begrippen als visie, samenwerking, innovatie, met hart en ziel en duurzaamheid behandeld. De auteurs laten zien wat deze begrippen betekenen voor grootheden als Lance Armstrong, Michael…

  Boek
 • highlights 2004

  Brochure van de Universiteit van Tilburg met daarin een beschrijving van hun missie en strategie, de educatieve innovatie, onderzoeksresultaten, de internationalisering en ICT, studentenactiviteiten, hun sociale verbintenis en personeelsaangelegenheden.

  Brochure
 • today and tomorrow

  Dit boekje bevat de resultaten van het ‘going for gold together’ programma, waarin TNO Sport en NOC*NSF hun krachten hebben gebundeld.

  Boek
 • de sport in Rotterdam in beweging, samenvatting van het verslag van een discussiemiddag 31-5-1991

  Samenvatting van het verslag van de discussiemiddag over de toekomst van het lokale sportbeleid in relatie tot de sociale vernieuwing.

  Rapport
 • een verkenning

  Stageverslag van een stage bij de Welzijnsdienst van de gemeente Enschede, waarin de mogelijkheden voor productinnovatie bij sportverenigingen onderzocht zijn.

  Rapport