Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • the effects of sports-based interventions in the prevention of juvenile delinquency

  Het hoofddoel van het proefschrift was bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie in adolescenten. Allereerst is de relatie tussen sportdeelname en jeugddelinquentie…

  Proefschrift/oratie
 • jongerenwerk als preventiestrategie

  Deze studie omvat een exploratief evaluatieonderzoek naar de werking van twee Brabantse jongerenwerkpraktijken: het voetbalproject Doelbewust van de welzijnsorganisatie Divers uit ’s-Hertogenbosch, en artistieke talentprojecten van R-Newt, het jongerenwerk van…

  Proefschrift/oratie
 • hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven

  De auteur van dit boek onderzocht wat de effecten van talentenprojecten zijn op risicojongeren.  Om te voorkomen dat jongeren, die veel tijd op straat doorbrengen, ‘afwijkend’ gedrag ontwikkelen, bijv. door…

  Boek
 • de betekenissen van sport en gezondheid voor meisjes met externaliserend probleemgedrag in de residentiële jeugdopvang

  This research focused on the meaning of sport for adolescent girls diagnosed with externalizing behavior problems who live in a residential youth care facility. Five girls and four practitioners have…

  Scriptie
 • In deze case-studie stond de vraag centraal in hoeverre wijkgebonden multifunctionele sportvelden een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van overlast en criminaliteit. In twee wijken in Emmen is de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkennend onderzoek naar de relatie tussen sportbeoefening en jeugdvandalisme vanuit het perspectief van de vrijetijdsbesteding

  Deze eindrapportage vormt de verslaglegging van een verkennend onderzoek naar de relatie tussen sportbeoefening en jeugdvandalisme, vanuit het perspectief van de vrijetijdsbesteding. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van…

  Rapport
 • the value of sport in tackling youth crime

  This report assesses the economic value of three sports projects aimed at tackling gang violence and youth crime in the UK. Each project is using sport to reach out to…

  Rapport
 • veronderstelde en werkelijke effecten van het actieplan overlast en verloedering

  Begin 2008 presenteerde het kabinet-Balkenende IV het ‘Actieplan overlast en verloedering’ met als doel: in 2010 is de sociale en fysieke overlast met een kwart verminderd ten opzichte van 2002.…

  Boek