Spring naar content

95 publicaties gevonden

 • a systematic review of how youth psychosocial experiences vary across differing sport activities

  Objective: Models of sport development often support the assumption that young athletes’ psychosocial experiences differ as a result of seemingly minor variations in how their sport activities are designed (eg,…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • jongerenwerk als preventiestrategie

  Deze studie omvat een exploratief evaluatieonderzoek naar de werking van twee Brabantse jongerenwerkpraktijken: het voetbalproject Doelbewust van de welzijnsorganisatie Divers uit ’s-Hertogenbosch, en artistieke talentprojecten van R-Newt, het jongerenwerk van…

  Proefschrift/oratie
 • perspectief voor beleid en praktijk

  Het sociale domein is organisatorisch opgeschud door decentralisaties van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten. Omdat het verleggen van de regiefunctie alleen niet voldoende is, zullen de komende jaren…

  Boek
 • Symbioza, een schitterend initiatief, maar (nog) niet in Nederland

  Het begon allemaal met een bezoekje van de Sloveen Ziga Vavpoti aan zijn oma. Die vroeg hem een aantal jaren geleden waarom iedereen het toch de hele tijd over “www”…

  Verslag
 • verslag van de 64e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  In deze statement roept Marian ter Haar de lidstaten op de cyclus van onzekerheid in het leven van vrouwen te erkennen en de noodzaak om hen door sport meer participatie…

  Verslag
 • Dit proefschrift heeft als doel om inzicht te bieden in de burgerschapscompetenties van jongeren in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland en de rol die burgerschapseducatie daarin kan spelen.…

  Proefschrift/oratie
 • op weg naar de participatiesamenleving

  Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse…

  Boek
 • actieve kinderparticipatie whoZnext-junior, DVD voor professionals op de basisschool, de BSO, de sportvereniging en in de buurt

  Bij whoZnext-junior staat kinderparticipatie centraal. Kinderen organiseren zelf sport- en beweegactiviteiten aan de hand van een stappenplan. Met whoZnext-junior maak je het sport- en beweegaanbod voor kinderen (8-12 jaar) aantrekkelijk.…

  Audiovisueel middel