Spring naar content

105 publicaties gevonden

 • leidraad bij het ontwikkelen van een jeugdbeleidsplan voor voetbalverenigingen

  ‘Blauwdruk van een jeugdvoetbalbeleidsplan’ is een brochure bedoeld voor iedere amateurvoetbalvereniging.

  Rapport
 • sport is plezier waar je gezond van wordt

  Advies van de Raad voor het Jeugdbeleid over de mogelijkheden om met name kwetsbare jongeren, door middel van sport blijvend bij de maatschappij te betrekken.

  Boek
 • de eindstreep

  Beschrijving van het verloop van achttien lokale projecten in het kader van het programma Lokaal Beleid van Jeugd in Beweging.

  Rapport
 • In deze nieuwsflits van april 2003 staan voorbeelden van de besluiten die ten uitvoer zijn gebracht in het kader van het tienpuntenplan, samengesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

  Brochure
 • startnotitie

  Deze notitie probeert een aanzet te geven voor een integrale aanpak van ‘het bewegen’ op lokaal niveau. Aanbevelingen voor een samenhangend beleid op het terrein van bewegingsonderwijs, school- en jeugdsport…

  Rapport
 • een belangrijke voedingsbodem voor talent-ontwikkeling

  In dit verslag staan een aantal aspecten van de thuissituatie van jeugdige sporters, zowel topsporters als ‘normale’ wedstrijdsporters centraal. Bij het onderzoek zijn zowel deze sporters als hun ouders betrokken…

  Rapport
 • een onderzoek naar vraag en aanbod in Etten-Leur

  Sinds een aantal jaren is er sprake van een gestegen aandacht voor de positie van de jeugd in het domein sport en bewegen. Ook binnen de gemeente Etten-Leur bestaat sinds…

  Rapport
 • In dit boek wordt de theorie en praktijk van jeugdvoetbal beantwoord. Vragen als hoe geef ik een training, hoe bereid ik deze voor en wat zijn de afmetingen voor een…

  Boek
 • de noodzaak van kwaliteitszorg

  Boekje dat de rede bevat die is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke, beleidsmatige en didactische aspecten van sport en lichamelijke opvoeding in Nederland’ aan…

  Boek
 • op zoek naar een eigen werkwijze deel 2

  Werkboek voor de sportvereniging: voor de bestuurder, de jeugdcommissie, trainer, coach, begeleider en de oudere jeugd waarbij het erom gaat de jeugdsport te verbeteren. Met veel praktische voorbeelden van hoe…

  Boek