Spring naar content

619 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen

  De populariteit van het vissen onder kinderen en jongeren is de laatste jaren mogelijk dalende. Het aantal jeugdVISpas-houders is gedaald en in de groep jonge vissers tussen 15 en 20…

  Rapport
 • webinar

  De helft van de jongeren tussen de 12-19 jaar stopt met sporten. Hoe komt dit en hoe voorkom je nou dat deze groep afhaakt? Oorzaken, factoren én tips & tricks…

  Audiovisueel middel
 • monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk – tussenrapportage (intern rapport)

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein. Onder deze initiatieven vallen twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk,…

  Rapport
 • Vanaf 2014 werken de gemeenten Harderwijk, Elburg, Putten, Nunspeet, Oldebroek en Ermelo in regionaal verband samen aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het hoofddoel van dit programma is de stijgende…

  Rapport
 • tussentijdse evaluatie 2014-2016, factsheet 2017/10

  In dit factsheet worden de belangrijkste resultaten van de tussentijdse evaluatie van de JOGG-aanpak beschreven. De evaluatie gaat in op de activiteiten en prestaties die in het kader van de…

  Factsheet
 • een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wensen en behoeften en knelpunten van Amsterdamse jongeren m.b.t. atletiek en hoe je ze kan bereiken om actiever te worden

  Naar aanleiding van het afstuderen aan de Johan Cruyff University aan de Hogeschool van Amsterdam is het onderzoeksrapport “Amsterdamse jongeren en atletiek Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wensen…

  Scriptie
 • onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden, en methodieken van sport binnen de trajecten 'Werkinleving voor jongeren (WIJ!)'

  Dit onderzoek gaat na in welke mate sport als een actie binnen de WIJ!-trajecten bijdraagt aan het versterken van de arbeidsgerichte competenties en attitudes via het sporten of via andere…

  Rapport
 • De gemeente Harderwijk is sinds januari 2014 JOGG-gemeente. Met vijf andere gemeenten in de regio Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Putten) willen zij zich gezamenlijk sterk maken voor een…

  Rapport