Spring naar content

634 publicaties gevonden

 • a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants

  Background: Physical activity has many health benefits for young people. In 2018, WHO launched More Active People for a Healthier World, a new global action on physical activity, including new…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • vergelijking 2003 met 2017, factsheet 2019/10

  In het factsheet Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd heeft het Mulier Instituut voor kinderen (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) een analyse gemaakt van sportdeelnamecijfers door twee grootschalige landelijke onderzoeken…

  Factsheet
 • de pedagogische waarde van de sportvereniging

  Na gezin en school wordt de sportvereniging wel het derde opvoedmilieu genoemd. Gezien het grote bereik – circa drie kwart van alle jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging…

  Factsheet
 • de Nederlandse 2018 physical activity report card voor kinderen en jongeren, inclusief de physical activity report card+ voor kinderen en jongeren met een chronische medische aandoening

  De Active Healthy Kids the Netherlands (AHKN) Physical Activity Report Card en de Report Card+ geven inzicht in de landelijke prestaties van het beweeg-, sedentair-, en slaapgedrag van zowel gezonde…

  Rapport
 • a lifespan approach, ninth edition

  This book provides a comprehensive introduction to lifespan motor development and includes the most current research findings available in the field. The text takes a lifespan approach to development, with…

  Boek
 • onderzoek voor en met tieners hoe beleid aan te sluiten op de vraag van tieners, masterthesis

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Daarom is in dit onderzoek een verbinding gelegd tussen het beleid en de vraag van tieners naar plekken. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag:…

  Scriptie