Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • nationale wetenschapsagenda route gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling

  Deze Kennisagenda Preventie vloeit voort uit de Nationale Wetenschapsagenda, waarin vragen vanuit de Nederlandse samenleving gebundeld zijn, met name ook veel vragen op het gebied van gezondheid. Het thema gezondheid…

  Rapport
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) waarin wordt ingegaan op de vragen 1) hoe bepaal je dat geproduceerde kennis ‘duurzaam’ is? en 2) of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit boek bestaat uit twee delen: In het eerste deel gaat het over het raamwerk om (samen) een krachtige kennisomgeving te ontwerpen of opnieuw vorm te geven. Het raamwerk bestaat…

  Boek
 • De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft een specifieke werkgroep opgericht met als doel het opstellen van een Kennisagenda Sportgeneeskunde om het klinisch handelen van de sportarts ook het komend decennium…

  Rapport
 • een kort literatuuronderzoek

  Deze notitie geeft antwoord op de volgende vragen: wat onderscheidt de verschillende vormen van collectief leren? hoe faciliteer je een Community of Practice? wat zijn tips bij het faciliteren van…

  Rapport
 • publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg

  Door de decentralisaties in de zorg verandert zowel de taakverdeling tussen overheidsorganen als de kennisbehoefte van de professional. In dit rapport stellen de onderzoekers de volgende vragen: Wat betekenen deze…

  Rapport