Spring naar content

43 publicaties gevonden

 • rapportage korfbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • de bruikbaarheid van een ruimtelijke analyse voor een nationale sportbond

  De centrale probleemstelling van dit onderzoek is tweeledig en luidt: hoe ziet een instrument eruit waarmee het ruimtelijk perspectief van (nationale) sportbonden of -organisaties geanalyseerd kan worden? En hoe kan…

  Rapport
 • Als je sport dan ben je gezond bezig. Maar wist je dat jaarlijks miljoenen sporters een blessure oplopen? Als je wilt blijven genieten van je sport, weet dan hoe je…

  Website
 • een vraag-aanbod analyse van voetbal-, hockey-, handbal- en korfbalvelden 2006-2015

  De vraag die in dit rapport wordt beantwoord, luidt: Wat is de vraag naar en het aanbod van velden voor voetbal, hockey, handbal en korfbal tot en met 2015 voor…

  Rapport
 • aanzet tot een full service korfbalverenigingen

  Verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbreiding van recreatie korfbal, het aandragen van voorstellen hiertoe en het opzetten van een promotie- en actieplan.

  Rapport
 • five reflections on 100 years of korfball

  Dit jubileumboek kijkt terug op honderd jaar korfbal, maar brengt ook de huidige stand van zaken in beeld en tracht handreikingen naar de toekomst te doen. Van de vijf auteurs…

  Boek
 • een onderzoek naar het imago van de korfbalsport

  In deze afstudeerscriptie is onderzoek verricht naar het imago van de korfbalsport. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in het imago van korfbal, teneinde op basis van onderzoeksresultaten…

  Rapport
 • In het rapport is een overzicht te vinden van de socio-demografische en geografische kenmerken op basis waarvan leden en oud-leden zich onderscheiden. Het KNKV wil op deze wijze inzicht verkrijgen…

  Rapport