Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • “Ik denk dat het voor mijn toekomst waardevol is, eigenlijk voor mijn hele loopbaan”

  Buurtsportcoaches zijn een sterk groeiende ‘beroepsgroep’. Inmiddels werken landelijk bijna 5.000 mensen als buurtsportcoach in de sport, het (speciaal) onderwijs, welzijn, jeugd- en ouderenzorg en aanverwante sectoren. Een officiële beroepsopleiding…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een uitwerking van de gemeenschappelijke opleidingskwalificaties voor de vijf Academies voor Lichamelijke Opvoeding in Nederland

  In dit boek worden de opleidingskwalificaties uitgewerkt voor de vijf Academies Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Dit wordt gedaan aan de hand van drie verschillende niveaus met betrekking tot professionaliteit. 

  Brochure
 • Met de invoering van de eindtermgerichte kwalificatiedossiers in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) midden jaren negentig was er helaas geen plaats meer voor bewegen en sport. Deze sanering trof uiteraard…

  Artikel in vaktijdschrift
 • landelijke kwalificaties mbo

  Het kwalificatiedossier Sport en bewegen bestaat uit een aantal onderdelen. In deel A wordt voor alle geïnteresseerden een korte omschrijving gegeven van de beroepengroep en de taken die de beroepsbeoefenaar…

  Handboek / handleiding
 • competentiegericht leren in vmbo en mbo

  In 2008 is de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur in het mbo ingevoerd. Het is niet eenvoudig om competentiegericht onderwijs te realiseren, zo blijkt uit de ervaringen van scholen. Het is een…

  Brochure
 • reader

  Deze reader is bedoeld als hulpmiddel en naslagwerk voor trainers/coaches en cursisten van het leertraject “Autisme in de sport” bij opleiding op niveau 2 en 3 van de Kwalificatiestructuur Sport.

  Boek
 • een onderzoek naar mogelijke oplossingen, eindrapport

  Op elk getuigschrift van de lerarenopleiding moet, als gevolg van een wetswijziging in 2006, vermeld worden welke onderwijsbevoegdheid eraan verbonden is. Dit systeem blijkt niet sluitend voor alle schoolvakken, omdat…

  Rapport