Spring naar content

38 publicaties gevonden

 • het ontwerpen van een stimulerende omgeving die kinderen uitnodigt om spontaan te bewegen, het vooronderzoek

  In het project Make me move! wordt de technologie aangewend om kinderen juist te stimuleren om te gaan bewegen. Het project heeft dan ook als doel: Een alledaagse buitenlocatie te…

  Rapport
 • ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen

  Aan de hand van grootschalige surveys van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) brengt het Sociaal cultureel Planbureau (SCP) in dit rapport de ervaren kwaliteit van leven – hoe…

  Rapport
 • sport

  Website van “the Council of Europe” over sport. The Council of Europe is active on two fronts to maintain the integrity and the virtues of sport, the first of which…

  Website
 • Reader met verzameling informatie met betrekking tot het monitoren van sport en bewegen voor organisaties die gegevens verzamelen en organisaties die die gegevens gebruiken. Er is een aantal discussiepunten opgesteld,…

  Rapport
 • iets om te leren?, nieuwjaarsessay 2006

  In dit essay pleit raadslid Maurits Barendrecht voor relatieleer op school. Volgens de jurist en RMO-raadslid is veel criminaliteit het gevolg van het feit dat mensen slecht relaties kunnen onderhouden.…

  Handboek / handleiding
 • aktiv in Europa, documentation Deutscher Seniorentag 2003 mit SenNova

  Publicatie over de Duitse seniorendag 2003 gehouden in het congrescentrum van Hannover 6 tot 8 oktober 2003.

  Boek
 • De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) beschrijft de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking. In de tot nu toe verschenen VTV’s zijn hiervoor per ziekte onder meer de indicatoren sterfte, prevalentie, incidentie…

  Rapport