Spring naar content

47 publicaties gevonden

 • de oranjebeleving in Nederland onder de loep

  Presentatie (juli 2004) van de ‘Oranje Index’, een model voor het meten van de beleving rondom Euro 2004 (EK voetbal 2004) in het algemeen en het Nederlands Elftal in het…

  Brochure
 • samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten

  Deze brochure is een samenvatting van de belangrijkste gegevens van het onderzoek ‘Kaderbehoefte bij sportverenigingen’. Dit onderzoek werd gedaan onder de sportverenigingen in ons land om beter inzicht te verkrijgen…

  Brochure
 • eindrapport

  Research voor Beleid voert in opdracht van VWS een meerjarig onderzoek uit om de ontwikkelingen op vrijwilligerswerkgebied in kaart te brengen om zo vast te stellen of de inspanningen die…

  Rapport
 • notitie naar aanleiding van de motie Rijpstra/Middel

  In de motie van de kamerleden Rijpstra en Middel uit december 2001 wordt de vraag gesteld naar de wenselijkheid op nationaal niveau tot sportwetgeving te komen waarin naast de Europese…

  Rapport