Spring naar content

70 publicaties gevonden

 • Dit boek bevat de uitkomsten na 4 jaar onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van veranderingen in ledenbinding in de sport. Steeds meer mensen sporten individueel of ongeorganiseerd. Daarom nemen…

  Boek
 • rapportage data-analyse, kwalitatief onderzoek en verkenning levensfasen

  Rapportage met: analyse van de in- en uitstroom data van de KNVB om te onderzoeken waar de grootste in- en uitstroom plaatsvindt (welke leeftijden, welke disciplines, etc.) kwalitatief onderzoek naar…

  Rapport
 • how users of different sports settings differ in their motivations, goals, and sports frequency

  To develop targeted policy strategies to increase sports participation, more insight is needed into the behavioural patterns and preferences of users of different club-organized (i.e., sports clubs) and non-club organized…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom?, zwemmen als casestudie

  Tegenwoordig kampen heel wat organisaties in de sport met moeilijkheden inzake hun vrijwilligersbeleid. Clubs en federaties hebben het onder andere moeilijk met het rekruteren en duurzaam inschakelen van vrijwilligers. In…

  Rapport
 • een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmers ten einde de bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken

  Dit rapport omvat een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer ten einde te bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te…

  Scriptie
 • discussion instrument to improve a sports club’s orientation towards young members

  How youth-oriented is your sports club? In other words, is your club accessible and attractive to young members? Does the club give enough consideration to the wishes, needs and possibilities…

  Werkboek / instrument
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2011) over de nieuwe koers van NOC*NSF, waarbij NOC*NSF wil optreden als belangenbehartiger van alle sporters. Binden aan verenigingen is niet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de rol en invloed van leden binnen sportverenigingen

  Dit onderzoek geeft inzicht in de betekenis die leden geven aan hun rol en invloed binnen de voetbalverenigingen. Hierbij is gekeken naar welke rol en invloed respondenten kunnen en willen…

  Scriptie
 • webinar

  De helft van de jongeren tussen de 12-19 jaar stopt met sporten. Hoe komt dit en hoe voorkom je nou dat deze groep afhaakt? Oorzaken, factoren én tips & tricks…

  Audiovisueel middel