Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • sporten met een pedagogisch aspect

  In Rotterdam ging in september 2013 het programma Challenge010 van start. Jongeren uit het voortgezet onderwijs sporten via school, maar worden ook meteen lid van een sportvereniging. Doel is om…

  Factsheet
 • behouden of laten (ver)lopen?, een onderzoek naar het behoud van jongeren voor de tennissport

  In de lidmaatschappen van sportverenigingen is een duidelijke uitval te constateren in de middelbareschoolleeftijd (12-19 jaar). De overgang naar de middelbare school kan dus gezien worden als reden om andere…

  Scriptie
 • welke verenigingsgerelateerde zaken hangen samen met de sportuitval binnen het damesturnen in de leeftijd van 12-18 jaar?

  Onderzoek naar sportuitval bij turnen bij het damesturnen (meisjes van 12- 18 jaar). Het eerste doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te verkrijgen welke factoren een belangrijke rol spelen…

  Scriptie
 • waarom zou ik?, over nieuwe generaties en de uitdaging voor ledenorganisaties

  Ledenorganisaties staan onder druk. De beroepsbevolking vergrijst, Nederland ontgroent en de groep jongeren die gaat werken wordt steeds kleiner. Veel verenigingen hebben moeite met het behouden en vinden van nieuwe,…

  Boek
 • afstudeerscriptie

  Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is het geven van aanbevelingen aan de besturen van Apeldoornse tennisverenigingen om zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn structureel te laten…

  Scriptie
 • vijftien jaar later

  Je ziet ze wel eens in de krant of op internet staan; berichten waarin wordt vermeld dat de plaatselijke voetbalclub is opgeheven of dat de nationaal spelende volleybalclub in de…

  Rapport
 • ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008

  De missie van NOC*NSF Breedtesport luidt: het versterken van de georganiseerde sport zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn. Deze notie voorziet in de behoefte om de koers…

  Rapport
 • mensen met een handicap in de sportvereniging

  Ook voor mensen met een handicap is sport een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Tijdens het sporten ligt de nadruk op wat individueel mogelijk is. Door samen met anderen te sporten,…

  Audiovisueel middel