Spring naar content

32 publicaties gevonden

 • zeven essentiële tips voor verenigingen

  Eind 2014 heeft de Ledenmonitor van de KNLTB plaatsgevonden. Aan de hand van deze monitor heeft de KNLTB zeven essentiële tips voor verenigingen op een rijtje gezet.

  Online artikel
 • waarom zou ik?, over nieuwe generaties en de uitdaging voor ledenorganisaties

  Ledenorganisaties staan onder druk. De beroepsbevolking vergrijst, Nederland ontgroent en de groep jongeren die gaat werken wordt steeds kleiner. Veel verenigingen hebben moeite met het behouden en vinden van nieuwe,…

  Boek
 • afstudeerscriptie

  Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is het geven van aanbevelingen aan de besturen van Apeldoornse tennisverenigingen om zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn structureel te laten…

  Scriptie
 • vijftien jaar later

  Je ziet ze wel eens in de krant of op internet staan; berichten waarin wordt vermeld dat de plaatselijke voetbalclub is opgeheven of dat de nationaal spelende volleybalclub in de…

  Rapport
 • tijd voor sport 2006-2011

  In dit boek worden de ervaringen over het vitaliseren van de vereniging van vijf jaar Tijd voor Sport beschreven. De afgelopen vijf jaar heeft de KNVB, samen met negen andere…

  Rapport
 • ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008

  De missie van NOC*NSF Breedtesport luidt: het versterken van de georganiseerde sport zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn. Deze notie voorziet in de behoefte om de koers…

  Rapport
 • mensen met een handicap in de sportvereniging

  Ook voor mensen met een handicap is sport een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Tijdens het sporten ligt de nadruk op wat individueel mogelijk is. Door samen met anderen te sporten,…

  Audiovisueel middel