Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • een effectieve marketingstrategie voor de lange termijn

  Het ledenaantal bij de Judo Bond Nederland (JBN) is in 2012 ten opzichte van 2010 met ruim 12.000 afgenomen op een ledenbestand van 58.000 (-20%). Door deze afname is er…

  Scriptie
 • waarom zou ik?, over nieuwe generaties en de uitdaging voor ledenorganisaties

  Ledenorganisaties staan onder druk. De beroepsbevolking vergrijst, Nederland ontgroent en de groep jongeren die gaat werken wordt steeds kleiner. Veel verenigingen hebben moeite met het behouden en vinden van nieuwe,…

  Boek
 • afstudeerscriptie

  Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is het geven van aanbevelingen aan de besturen van Apeldoornse tennisverenigingen om zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn structureel te laten…

  Scriptie
 • vijftien jaar later

  Je ziet ze wel eens in de krant of op internet staan; berichten waarin wordt vermeld dat de plaatselijke voetbalclub is opgeheven of dat de nationaal spelende volleybalclub in de…

  Rapport
 • tijd voor sport 2006-2011

  In dit boek worden de ervaringen over het vitaliseren van de vereniging van vijf jaar Tijd voor Sport beschreven. De afgelopen vijf jaar heeft de KNVB, samen met negen andere…

  Rapport
 • ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008

  De missie van NOC*NSF Breedtesport luidt: het versterken van de georganiseerde sport zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn. Deze notie voorziet in de behoefte om de koers…

  Rapport