Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • In deze column uit het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van maart 2020 gaat de auteur Hugo van der Poel in op het ontwikkelen van praktische kennis en de uitdaging om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • drie casestudies naar de VSK-programmaonderdelen procesbegeleiding, trainer-/coachbegeleiding en aanpak ouderproblematiek

  In dit document zijn drie casestudies gebundeld. Deze studies zijn een toevoeging aan de VSK (veilig sportklimaat) Monitor 2018. Met het aflopen van het VSK-programma na 2018 ontstond de behoefte…

  Rapport
 • Langzamerhand krijgen de ‘gymuurtjes’ binnen het algehele basisonderwijscurriculum een prominentere plek. Dit komt niet alleen door een groeiende vraag naar meer bewegingsvolle onderwijsmomenten, maar ook doordat wij steeds beter in de vingers…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De academies voor lichamelijke opvoeding (ALO’s) hebben de handen ineen geslagen en hebben gezamenlijk een begeleidingsinstrument voor werkveldbegeleiders ontwikkeld, te weten een cursus mét ondersteunende ‘toolkit’. Door de veranderingen in opleidingsstructuren zult u…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een vorig artikel (‘Leuk leren leren’) werd benadrukt dat ‘leren leren’ noodzakelijk is voor het zelfstandig leren handelen van leerlingen én het door hen laten benutten van transfermogelijkheden. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rapportage Adviescommissie European Games 2019

  De Adviescommissie European Games 2019 is ingesteld door het bestuur van NOC*NSF. De aanleiding is gelegen in het intrekken van de kandidatuur c.q. de organisatie van de Europese Spelen 2019…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van triatleten en trainers met een zelfregulatie traject

  Het bevorderen van zelfregulatie bij sporttalent krijgt steeds meer aandacht. Zelfregulatie is een proces van reflecteren, doelen stellen, plannen, monitoren en evalueren. Er is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar…

  Scriptie
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat docenten LO wel gedreven zijn om hun vak uit te dragen, maar dat de wijze waarop bij een groot deel te weinig rendement in de zin van leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Nederland wordt onderzoek gedaan naar motorische leerprocessen, zowel praktisch als theoretisch. In dit artikel een kijk op het werk van drie auteurs die artikelen hebben geschreven waar je als docent LO…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Lichamelijke Opvoeding 3 (2014) is het artikel ‘De docent als ‘Rol’model’ gepubliceerd. In dit artikel zijn verschillende rollen van de docent LO uiteengezet (didacticus, observator, presentator, organisator, coach en de pedagoog).…

  Artikel in vaktijdschrift