Spring naar content

2.159 publicaties gevonden

 • kennissynthese van onderzoek en implementatie

  De belangrijkste bevindingen in deze kennissynthese zijn: 1. Risicofactoren: er is bewijs uit observationeel onderzoek dat (i) hoge bloeddruk, ernstig overgewicht, verhoogd cholesterol, diabetes (type 2) op middelbare leeftijd, (ii)…

  Rapport
 • A cross-sectional study on the contribution of the objective and perceived environment on adults’ physical activity behavior within their home neighborhood

  This study examined associations between objective and perceived environmental characteristics and adult’s physical activity (PA) behavior within their home neighborhood. Data was collected in 2016-2017 from 617 Dutch adults living…

  Scriptie
 • fostering the capability for lifelong physical activity by developing agency in students in secondary pre-vocational education schools in the Netherlands

  Onderzoek naar hoe scholen een sleutelrol kunnen spelen in het ontwikkelen van de capability van VMBO leerlingen om hun leven lang fysiek actief te blijven. Het onderzoek start vanuit de…

  Proefschrift/oratie
 • accent op beweegmotieven en verschijningsvormen

  Om kinderen op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde wijze te introduceren in de sport- en bewegingscultuur is het van belang dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Leefstijlpsychiatrie is het eerste brede, Nederlandstalige overzicht van actuele wetenschappelijke kennis over de rol van leefstijl in de preventie en behandeling van psychiatrische aandoeningen. Het boek beschrijft eerst het belang van…

  Boek
 • towards bridging the research-practice gap

  Hoewel de relatie tussen fysieke activiteit tijdens ziekenhuisopname en positieve gezondheidsresultaten goed gedocumenteerd is, worden volwassen patiënten zodra ze in het ziekenhuis opgenomen nog steeds op bed gelegd. Het ziekenhuisbed…

  Proefschrift/oratie
 • policy brief

  This policy brief describes the importance of integrating physical activity into primary and secondary schools so that all children and young people can be physically active on a regular basis,…

  Rapport
 • wat is het maatschappelijk rendement van sport en bewegen?

  Investeren in sport en bewegen loont. De Social Return On Investment (SROI) maakt dat inzichtelijk. De SROI geeft op het niveau van de gehele maatschappij weer hoeveel geïnvesteerd wordt in…

  Rapport
 • contested ideas about nutrition and physical exercise in the Netherlands, 1940-2020

  This dissertation examines post-war representations of the healthy lifestyle and the changing role of expertise in this domain in the Netherlands. Different historical actors held different ideas about how the…

  Proefschrift/oratie