Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • Dit artikel is het eerste van een reeks van vier artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbaarheid en effectiviteit van primaire preventie-eerstelijnsleefstijlinterventies die toepasbaar zijn in de bedrijfsgezondheidszorg.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Voldoende bewegen blijft een actueel onderwerp. In de alledaagse hectiek komen nog steeds (te)veel mensen niet toe aan de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging. Toch is zo langzamerhand iedereen wel doordrongen van…

  Rapport
 • een overzicht van de (internationale) literatuur

  Onderzoek toont aan dat disease-managementprogramma’s een positief effect hebben op de behandeling van chronisch zieken. In deze programma’s wordt de zorg door verschillende behandelaars en instellingen beter op elkaar afgestemd.…

  Rapport
 • literatuursignalering en modellering

  Dit document bevat een samenvatting van de resultaten van het RIVM-project ‘Kosteneffectiviteit van preventie’. Deze resultaten zijn eerder gepubliceerd in een aantal RIVM-rapporten. In dit boekje zijn de bevindingen uit…

  Rapport
 • een literatuurstudie over de invloed van kleding, kijkgedrag en lichaamshouding

  Non-verbale communicatie in de sport lijkt erg belangrijk. Er wordt door sportpsychologen en sporters beweerd dat non-verbale communicatie (NVC) ervoor kan zorgen dat een sporter een mentaal voordeel ten opzichte…

  Rapport
 • een literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling

  Onderzoek in opdracht van ‘Alliantie School & Sport samen sterker’ met als doelstelling na te gaan of op basis van de onderzoeksliteratuur relaties kunnen worden aangewezen tussen de mate en…

  Rapport
 • the evidence

  The primary purpose of this narrative review was to evaluate the current literature and to provide further insight into the role physical inactivity plays in the development of chronic disease…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • verslag van een literatuurstudie

  Deze literatuurstudie maakt onderdeel uit van het ZON-programma Effectieve Implementatie (EI). Het programma EI kent vier projecten. Project 1 is inmiddels afgerond met de publicatie van het rapport ‘Effectieve Implementatie:…

  Rapport