Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van ouders bij bewegingsstimulering van kinderen in het basisonderwijs

  Literatuuronderzoek waarin inzicht gegeven wordt in de voorwaarden om ouders effectief te betrekken bij bewegingsstimulering van kinderen en de richtlijnen waarlangs die betrokkenheid vorm zou moeten worden gegeven.

  Rapport
 • de relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers

  Literatuurverkenning in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar (inter)nationale onderzoekspublicaties over bewegen van werknemers in het algemeen en ‘lunchwandelen’ in het bijzonder. Er is aandacht besteed…

  Boek
 • een literatuurstudie

  Dit boek geeft een overzicht van onderzoeksresultaten en praktijkkennis over sportbeoefening door mensen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte. Het informatieaanbod is geanalyseerd en overzichtelijk in kaart gebracht.

  Boek
 • over het aanbieden van activiteiten die gericht zijn op het ervaren van regelende zaken

  Dit rapport gaat over jeugdparticipatie in de sport en in het bijzonder via en binnen het onderwijs. Het rapport geeft informatie over de toepassingsmogelijkheden van jeugdparticipatie in de sport, geschetst…

  Rapport