Spring naar content

330 publicaties gevonden

 • De gemeente Arnhem wil inzicht krijgen in het sportief gebruik van de openbare ruimte en de beweegvriendelijkheid van haar omgeving. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van Sportbedrijf Arnhem onderzocht:…

  Rapport
 • de stand van zaken in 2018

  In opdracht van Grenzeloos actief heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de positie van gehandicaptensport in gemeentelijk beleid. Het onderzoek bestaat uit een analyse van coalitieakkoorden en een vragenlijstonderzoek.…

  Rapport
 • verenigingen en commerciële organisaties in Edam-Volendam

  In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft het Mulier Instituut de monitor sport & cultuur 2018 opgesteld, die de gemeente inzicht geeft in de stand van zaken bij haar sportclubs,…

  Rapport
 • a socio-ecological approach

  Dit proefschrift biedt inzicht in lokaal sportbeleid en de betekenis van aspecten van lokaal sportbeleid voor de sportdeelname van individuen. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar sportaccommodaties o.a. vanwege het…

  Proefschrift/oratie
 • met welke data en instrumenten zijn sport- en beweegcijfers te achterhalen?

  Deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s. Per beleidsthema worden belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven. De genoemde data…

  Rapport
 • 9 inspirerende en praktische fiches

  Voor de lokale verkiezingen van 2018 ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) enkele ondersteuningstools. Dit mapje met ‘9 tendensen in lokaal sportbeleid’ is een concreet planningsinstrument. Deze…

  Brochure
 • burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid, factsheet 2018/2

  Op 21 maart 2018 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Net als in 2014 peilde het Mulier Instituut in aanloop van deze verkiezingen in hoeverre de kiesgerechtigde bevolking belang hecht…

  Factsheet
 • the effect of public investments in sport on sport (club) participation of vulnerable youth and adults

  The relevance of local sport policy to achieve ‘sport for all’ has been widely recognized. Public spending on sport is seen necessary to keep sport affordable, while specific policy programs…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2010) over de Impuls brede scholen, sport en cultuur en de bezuinigingen op lokaal niveau. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2011) over (de groei van) de sportdeelname, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de ambitie van Nederland en Engeland. 

  Artikel in vaktijdschrift