Spring naar content

330 publicaties gevonden

 • austerity measures and local sport policy in the Netherlands

  This study investigates whether the shift from welfare state to participation society in the context of austerity in the Netherlands has had consequences for local sport policy. The central research…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Hoofdstuk 2 beschrijft de strategie van de Sportagenda, bestaande uit de missie, visie, algemene uitgangspunten en de rollen van de gemeente. In hoofdstuk 3 volgen de Sportagenda’s voor de verschillende…

  Beleidsnota
 • beleidsvisie gemeente Gorinchem

  ‘De kracht van Sport’ is opgebouwd uit 5 pijlers: Bewegend leren Meedoen door Beweging Sportieve ruimte Sterke Spelbepalers Gorcum Sportvesting

  Beleidsnota
 • sport- en beweegvisie 2017-2025

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten: Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en…

  Beleidsnota
 • faciliteren, activeren en inspireren

  Het gemis van een monitor voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid is voor het Mulier Instituut aanleiding geweest om samen met Vereniging Sport en Gemeenten een Monitor Lokaal Sportbeleid te ontwikkelen,…

  Rapport