Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • een studie naar identificaties van mannelijke sportbestuurders

  Boek over de complexiteit waarmee sportbestuurders van verschillende etnische en opleidingsachtergrond hun weg zoeken om met invloeden van sociale diversiteit en andere maatschappelijke veranderingen in hun vereniging om te gaan.…

  Boek
 • de oranjebeleving in Nederland onder de loep

  Presentatie (juli 2004) van de ‘Oranje Index’, een model voor het meten van de beleving rondom Euro 2004 (EK voetbal 2004) in het algemeen en het Nederlands Elftal in het…

  Brochure
 • Het boek geeft inzicht in wat de maatschappelijke betekenis is van voetbal in Nederland. Zowel een kwantitatieve als kwalitatieve analyse is uitgevoerd naar de maatschappelijke functie van alle 37 betaalvoetbalorganisaties…

  Boek
 • van beleidsplannen tot praktijkvoorbeelden

  Werkstuk over allochtonen in de sport, beschreven vanuit een Verenigingen Belangen Allochtonen van Sportservice Noord Brabant en voetbalvereniging SVG uit Tilburg. Gekeken is welke drempels allochtonen hebben om te gaan…

  Rapport
 • grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld, civil society en vrijwilligerswerk IV

  Deze publicatie gaat over actuele veranderingen op het Nederlandse maatschappelijke middenveld.

  Boek
 • ouderwijzer

  In de ouderwijzer worden ouders en met name vaders geïnformeerd over het project ‘zo doen wij dat vaders’.

  Brochure
 • In de Amsterdamse Burgermonitor staan verschillende indicatoren van betrokkenheid bij de stad, van opvattingen over het bestuur en het gebruik van inspraakmogelijkheden en communicatiemiddelen -en de verbanden tussen die indicatoren-…

  Rapport
 • verslag van de tweede peiling over democratie en participatie in Amsterdam

  In deze tweede uitgave van de Amsterdamse Burgermonitor bevindt zich een actueel overzicht van een aantal trends in de Amsterdamse samenleving. De informatie gaat over de betrokkenheid van Amsterdammers bij…

  Rapport