Spring naar content

277 publicaties gevonden

 • a theory-driven analysis of relational strategies

  Participant-practitioner relationships in community ‘sport-for-development’ practices are seen as central in working towards broader developmental outcomes. Using Noddings’ Ethics of Care as an analytical framework, we investigated relational strategies of…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • girls’ football and public playgrounds in the Schilderswijk, The Hague, the Netherlands

  In Nederland gaan steeds meer meiden voetballen, zowel bij officiële clubs als in andere, meer ‘ongeorganiseerde’ sportruimten zoals speelveldjes en voetbalpleintjes. In haar proefschrift onderzoekt Kathrine van den Bogert hoe…

  Proefschrift/oratie
 • Artikel van Hugo van der Poel van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2018, naar aanleiding van het uitkomen van de Rapportage sport 2018. In…

  Artikel in vaktijdschrift
 • monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk - tussenrapportage

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein, waaronder twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk. Het basketbalproject van…

  Rapport
 • gender, sport and the unevenness of social change

  In just a few decades, sport has undergone a radical gender transformation. However, Cheryl Cooky and Michael A. Messner suggest that the progress toward gender equity in sports is far…

  Boek
 • met behulp van video-instructie

  Het leren van een ingewikkelde (motorische) vaardigheid dreigt met de opkomst van sites als YouTube een individuele aangelegenheid te worden. Als je kinderen vraagt hoe ze trucs met een voetbal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • burgers (de)centraal

  Dit is de tweede overall rapportage over het sociaal domein. Deze rapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein in de twee jaren die volgen op…

  Boek