Spring naar content

277 publicaties gevonden

 • mogelijke werkzame elementen waarvan de sporttrainer gebruik kan maken om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren

  Sport kan veel mogelijkheden bieden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme op een positieve manier te stimuleren. Dit rapport beschrijft op basis van literatuur- en praktijkonderzoek wat de…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2016-2

  In dit 34e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) beschrijven de onderzoekers de stemming in het voorjaar van 2016. In hoofdstuk 1 behandelen ze de stemming in Nederland en…

  Rapport
 • rondom de transitie

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt…

  Boek
 • Als bekend is hoe het met de economie gaat is nog niet per sé duidelijk hoe het met de maatschappij gaat. Maatschappelijke vooruitgang moet ook afgemeten worden aan niet economische…

  Rapport
 • resultaten van een vierjarige studie

  Thuis Op Straat (TOS) is een buurtgerichte interventie met een groot bereik onder jongens en meisjes tussen 8 en 14 jaar, veelal van allochtone herkomst. TOS beoogt een duidelijk (gedragsregels,…

  Rapport
 • Een bekende uitspraak van zml-leerkrachten is: ‘de leerlingen hebben plezier gehad’. Echter, er is naast de sociale ontwikkeling ook een (senso)motorische en een cognitieve ontwikkeling noodzakelijk. Vanwege de zml-leerlingpopulatie is het moeilijk de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kwartaalbericht 2016-1

  Dit drieëndertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het eerste kwartaal van 2016. Hoofdstuk 1 gaat over de stemmig in Nederland. Aan bod komen percepties van de economische…

  Rapport
 • samenwerking tussen school en sportvereniging is noodzakelijk!

  Wanneer het doel is om de sportparticipatie te verhogen, dan is het cruciaal dat jongeren zowel de technische aspecten van een sport aanleren als kennismaken met de sociaal-culturele aspecten van een sport(vereniging).…

  Artikel in vaktijdschrift