Spring naar content

277 publicaties gevonden

 • de mens en zijn verbindingen in samenleving, economie en staat

  Dit boek plaatst het blije (het gaat goed) als het boze (het gaat slecht) over Nederland over het verlangen naar menselijkheid en verbondenheid in onze 21ste eeuwse samenleving. Het gaat…

  Boek
 • kwartaalbericht 2015-2

  In dit dertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) staat de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2015 centraal. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de stemming…

  Rapport
 • het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw, de sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen

  In dit proefschrift heeft de onderzoeker getracht de relatie tussen moderniseringsprocessen en de ontwikkeling van schaakverenigingen in de negentiende eeuw in Nederland aan te tonen. Schaken is weliswaar als spel…

  Proefschrift/oratie
 • kwartaalbericht 2015-1

  Dit is het negenentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) en betref het eerste kwartaal van 2015. Hoofdstuk 1 behandelt de stemming in Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen daarin. De…

  Rapport
 • maatschappelijke en economische betekenis van voetbal in Nederland, eindrapport

  Voetbal heeft een belangrijke maatschappelijke functie. In sociaal opzicht als bindend element voor de samenleving, maar ook als het gaat om gezondheid, als grossier van emoties en als baken van…

  Rapport
 • de gezonde, duurzame en sportactieve basisschool

  Basisschool de Polsstok heeft een onderwijsvisie (GROW) met als doel, de continue ontwikkeling van leerlingen. Naast de overdracht van brede kennis en vaardigheden worden leerlingen ook wegwijs gemaakt in de…

  Artikel in vaktijdschrift