Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • gesprekshulp voor verwijzers

  Mensen met dementie en hun partners hebben vaak moeite om het leven betekenisvol voort te zetten. De dementie leidt tot nieuwe mogelijkheden en beperkingen en de activiteitenbehoeften van de partners…

  Handboek / handleiding
 • onderzoek naar het gebruik van discoursen rondom mensen met een beperking gezien vanuit broers en zussen & de rol die sport hierin speelt

  Brussen: broers en zussen van mensen met een beperking en meteen de meest voorkomende term in dit onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de manier waarop…

  Scriptie
 • the role of supporters in influencing disabled people to be active

  Over the past four years EFDS has focused its research on gathering disabled peoples own views and opinions about what they want and expect from sport and physical activity. The…

  Rapport
 • de ambitie van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt wel participatiewet genoemd. Iedereen moet meer mee gaan doen, is de slogan bij de invoering ervan. Maar leidt de Wmo tot meer participatie? In…

  Proefschrift/oratie
 • Dit rapport presenteert de cijfers over vrijwillige inzet over het jaar 2010. In dit rapport staat onder andere informatie over het soort vrijwilligerswerk dat inwoners van Nederland met name doen,…

  Rapport
 • zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

  De komende jaren verandert er veel in de financiering en het aanbod van de langdurige zorg en ondersteuning. Deels door kabinetsbeleid, deels omdat de behoeften en leefsituatie van ouderen veranderen.…

  Boek
 • onze gezondheidszorg in 2040

  Een vitale toekomst bevat een waaier van prikkelende essays over onze gezondheidszorg in 2040. Geschreven door meer dan 30 toonaangevende deskundigen en wetenschappers. Enkele van de onderwerpen zijn: dementiezorg nieuwe…

  Boek
 • vitale coalities tussen formele en informele zorg

  In ‘Op zoek naar duurzame zorg’ wordt gezocht naar strategieën om te komen tot duurzame zorg. Daarbij gaat de aandacht vooral naar vitale coalities tussen formele en informele zorg. Deze…

  Artikel in vaktijdschrift