Spring naar content

111 publicaties gevonden

 • eindrapport

  Quick scan naar de milieugevolgen van sportbeoefening in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dit eindrapport is opgebouwd…

  Rapport
 • een milieuvriendelijke omgeving voor de sport

  Deze brochure geeft informatie over de bredere achtergronden van het convenant energie en milieu van juni 2000. De voordelen van deelname aan het convenant worden belicht, en er zijn tal…

  Brochure
 • de milieuproblematiek als beschavingsprobleem

  Verschenen als nieuwjaarsgeschenk van de Amsterdam University Press in een genummerde oplage van 500 exemplaren. Bewerkte tekst van een voordracht gehouden voor het Jubileumsymposium Stichting Natuur en Milieu, Utrecht 6…

  Boek
 • beleid en onderzoek, editie 2002

  Tweede deel van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied.

  Jaarboek
 • Het VSB Fonds richt zich op projecten van algemeen maatschappelijk belang. Dit kan heel breed uitgelegd worden. Hoofdgroepen zijn; zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en vrije tijd, natuur…

  Website
 • beleidskader sport en milieu 1999-2002

  Deze nota somt zes strategische punten op voor de periode 1999-2002. Ten eerste staat een onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van sportvoorzieningen op het programma. Ruimtelijke ordening is de sleutel…

  Boek
 • De laatste jaren is de sector van de actieve en sportieve buitenrecreatie sterk gegroeid. Daardoor komt de natuur onder druk te staan. Welke effecten heeft sportbeoefening op het milieu, en…

  Boek