Spring naar content

111 publicaties gevonden

 • a preliminary assessment of compliance, sources of pollution, management measures and their cost-effectiveness in the Netherlands

  In this study, an overview is given of the data and information presently available to assess the implications of a revised European Bathing Water Quality Directive in the Netherlands in…

  Rapport
 • nzo 1996/97

  Marktonderzoek naar de stand van zaken en trends binnen de Nederlandse zwembadwereld. Het NZO is een initiatief van het tijdschrift ‘ZwemRekreatie’ en Adviesbureau Flikweert Leisure Consultants FLC. Het is bedoeld…

  Handboek / handleiding
 • over de onderlinge afstemming van plankzeilen en andere vormen van waterrecreatie

  Het plankzeilen heeft zich in een periode van circa 15 jaar ontwikkeld tot één van de belangrijkste vormen van openluchtrecreatie. De snelle ontwikkeling van deze recreatievorm heeft geleid tot een…

  Vaktijdschrift
 • biodiversity and sport - prospects of sustainable development, 4th congress at the German Sports University Cologne on 4 and 5 March 2008

  Deze publicatie bevat een verslag van het congres ‘Environment, Conservation and Sport in Dialogue’ gehouden op 4 en 5 maart 2008 in Keulen. Centraal thema is biodiversiteit en sport.

  Verslag
 • mogelijke maatschappelijke en economische gevolgen van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn

  Nederland heeft ruimt 600 zwemwaterlocaties in oppervlaktewater die aangemeld zijn bij de Europese Commissie. In het badseizoen vindt hier regelmatig controle van de waterkwaliteit plaats. De Europese Commissie brengt jaarlijks…

  Rapport
 • begrippenkader, effecten, maatregelen en innovatie

  Het eerste deel van deze publicatie is een verkennende studie naar de begripsvorming rond ‘buitensport’. De buitensportsector ontwikkelt zich nog steeds; daardoor is een afbakening van het begrip buitensport in…

  Boek
 • the mountain bike debate

  Op basis van literatuur- en veldonderzoek en diepte-interviews is nagegaan welke knelpunten er zijn ten aanzien van atb’s in het landelijk gebied. Een combinatie van factoren heeft bijgedragen tot het…

  Rapport
 • gezondheidsrisico's

  Regelmatig sporten draagt op verschillende manieren bij tot een goede fysieke en mentale gezondheid. Als de sportbeoefening plaatsvindt in de buitenlucht in een stedelijke omgeving, is het echter van belang…

  Rapport
 • voorstudie naar de gevolgen van buitensporten op het natuurlijk milieu (concept)

  In dit rapport wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van buitensporten op flora, fauna en bodem. De sporten die hier behandeld worden zijn klimmen/abseilen, vlak- en wildwaterkanoën en ATB-fietsen.…

  Rapport
 • Deze versie van de bosatlas gaat over Nederland als waterland. Hierbij worden de volgende thema’s met betrekking tot het water behandeld (met name aan de hand van kaarten en grafieken):…

  Boek