Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • De legale vormen van motorsport, autosport, snelvaren, waterscooteren, ultra-light vliegen (ULV) en modelvliegen zijn niet de voornaamste kwelgeesten voor de natuur, aldus de Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie (VAROR). Het…

  Rapport
 • milieubesparing in zwembaden

  In de periode augustus 1995 tot augustus 1996 is in het kader van het Project Integrale Milieu & Energie Aanpak (PRIMEA) bij 21 zwembaden in de provincies Noord- en Zuid-Holland…

  Rapport
 • energie-efficiënte verlichting in sportgebouwen

  Sporten vraagt veel energie. Helaas niet alleen van de sporters zelf! De kosten voor energiegebruik in gebouwen waar gesport wordt zijn gewoonlijk veel hoger dan nodig is. Met name het…

  Rapport
 • Deze eerste jaarlijks uit te brengen Mobiliteitsbalans geeft een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. In de Mobiliteitsbalans geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verklaringen…

  Boek
 • hoofdrapport

  Op verzoek van verschillende organisaties op het gebied van natuurbescherming en natuurbeheer (Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu en Natuurmonumenten) werd een onderzoek verricht naar de omvang van het plankzeilen in…

  Rapport
 • deelrapport de randmeren, een voorbeeld

  Naast een algemeen en landelijk overzicht van het plankzeilen in relatie tot de natuur (zie hoofdrapport) werd een uitgebreide studie gemaakt van het randmerengebied, Gooimeer tot en met Veluwemeer. Het…

  Rapport
 • De beraadsgroep meent te moeten signaleren, dat overheden en particuliere organisaties zich met betrekking tot het recreatiebleid vaak niet-normatief en onkritisch plegen op te stellen, in het verlengde van consumptieve…

  Rapport
 • De infrastructuur voor de fiets bevindt zich in een onbevredigende staat. Er moeten maatregelen genomen worden om een optimale ontwikkeling van het fietsen mogelijk te maken, waarbij er rekening moet…

  Rapport
 • perceptie of realiteit?

  In de discussies rondom mountainbiken in bos- en natuurterreinen worden (door tegenstanders van mountainbiken) allerlei argumenten naar voren gebracht om te onderbouwen dat mountainbiken grote negatieve ecologische en sociale gevolgen…

  Rapport