Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Deze publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt een beeld van de welvaart en het welzijn van Nederlandse burgers aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit…

  Boek
 • overzicht van instrumenten voor het bevorderen van gezondheids- en milieuprestaties in ruimtelijk plannen

  In deze publicatie is een overzicht opgenomen van instrumenten voor het bevorderen van gezondheidsprestaties en milieuprestaties in ruimtelijke plannen. Aan de hand van het overzicht kan worden bepaald welke instrumenten…

  Rapport
 • ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning van beleidmakers bij integrale beleidsafwegingen ten aanzien van de lokale leefomgeving

  Om lokale beleidmakers te ondersteunen bij het maken van integrale beleidsafwegingen ten aanzien van de leefomgeving en daarbij milieu en gezondheid vroegtijdig in ruimtelijke planprocessen mee te laten nemen, ontwikkelt…

  Rapport
 • In de Milieubalans 2008 evalueert het Planbureau voor de Leefomgeving het vastgestelde en voorgenomen nationale en Europese milieubeleid en verkent het of Nederland daarmee de nationale en Europese milieudoelen tijdig…

  Boek
 • beleid en onderzoek, editie 2007 / 2008

  Deze zevende editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2007/2008 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en…

  Jaarboek
 • Het ministerie van VROM heeft in september 2007 aan het Centrum voor Milieu-Gezondheid Onderzoek van het RIVM gevraagd ter ondersteuning van de voorbereiding van de eerste nationale aanpak Milieu en…

  Rapport
 • hulpmiddel bij MKBA's

  Dit kengetallenboek is bedoeld als naslagwerk voor opstellers van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) en kengetallen kosten baten analyese (KKBA’s). Het bevat kengetallen voor de kwantificering en monetarisering van baten…

  Rapport
 • wat doet de huisarts ermee?

  Er komt steeds meer aandacht voor de positieve effecten van bewegen op de gezondheid. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat deze effecten sterker zijn indien mensen bewegen in een…

  Rapport