Spring naar content

488 publicaties gevonden

 • ontwikkeling van organisaties in de sport

  Deze editie brengt de facts en figures van de sportbonden in Nederland in beeld aan de hand van de volgende thema’s: sportdeelname; topsport; financiën; HR; besturen en governance.

  Rapport
 • rapportage, 9-meting eerste tranchegemeenten, 8-meting tweede tranchegemeenten, 7-meting derde tranchegemeenten, 6-meting vierde tranchegemeenten, 5-meting vijfde tranchegemeenten, 4-meting zesde tranchegemeenten, 3-meting zevende tranchegemeenten, 2-meting achtste tranchegemeenten, 2-meting negende tranchegemeenten, 1-meting tiende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur…

  Rapport
 • inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

  In 2017 heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van Sport en Bos voor de zesde keer onderzoek gedaan naar het sportgedrag van Amsterdammers. In het onderzoek wordt onder…

  Rapport
 • beoefenaars en voorzieningen

  De Monitor Amateurkunst 2017 van het LKCA bevat kerngegevens over de beoefening en beoefenaars van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd in april 2017 en de twaalf maanden…

  Rapport
 • voortgangsrapportage Actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In 2011 ging het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) van start. Het programma liep oorspronkelijk tot en met 2016, maar is met twee jaar verlengd. Per jaar is voor…

  Rapport
 • rapportage onder de 71 gemeenten die het afgesproken aantal fte niet gerealiseerd hebben over 2014

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is eveneens afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks…

  Rapport
 • faciliteren, activeren en inspireren

  Het gemis van een monitor voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid is voor het Mulier Instituut aanleiding geweest om samen met Vereniging Sport en Gemeenten een Monitor Lokaal Sportbeleid te ontwikkelen,…

  Rapport
 • gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs, schooljaar 2015-2016

  De Jeugdmonitor Utrecht is hét integrale meetinstrument over de Utrechtse jeugd. Dit rapport geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8…

  Rapport