Spring naar content

488 publicaties gevonden

 • verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

  De inzet van buurtsportcoaches wordt gevolgd met verdiepingsonderzoeken. Het voorliggende rapport betreft de vijfde meting. De verdiepingsonderzoeken zijn geen effectmetingen, maar onderzoeken naar de inzet, werkzaamheden en ervaringen van de…

  Rapport
 • factsheet oktober

  De Friese Sportverenigingsmonitor brengt tweejaarlijks in kaart hoe het staat met de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of zij werken vanuit een open club gedachte. De monitor voorziet gemeenten en ondersteuningsorganisaties…

  Factsheet
 • hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?

  De Friese Sportverenigingsmonitor meet tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of verenigingen werken vanuit de open club gedachte. De Friese Sportverenigingsmonitor is opgezet door Sport Fryslân, het Fries Sociaal…

  Rapport
 • In dit laatste hoofdstuk wordt teruggekeken op de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken. Eerst wordt een kort beeld geschetst van de stand van zaken van zwemmen in Nederland. Vervolgens…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Nederland telt drie grote koepels als het gaat om zwemmen, te weten KNZB, NCS sectie zwemmen en de KNBRD. Alle drie deze koepels passeren in dit hoofdstuk de revue, waarbij…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Dit hoofdstuk gaat in op de partijen die de zwemlessen verzorgen. Daarbij gaat aandacht uit naar het aantal zwemlesaanbieders, de verschillende typen daarbinnen, hun geografische spreiding over Nederland, de uren…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In dit hoofdstuk wordt een kijkje genomen in de organisatie van de zwembaden: Welke partijen zijn in welke mate betrokken bij het eigendom en wie zijn in welke mate verantwoordelijk…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Zwembaden kennen verschillende groepen gebruikers, die elk hun eigen wensen hebben. Maar niet elke doelgroep kan de eigen activiteiten optimaal ontplooien als andere doelgroepen op hetzelfde moment van hetzelfde bassin…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Dit hoofdstuk gaat dieper in op verschillende aspecten die samen bepalen in welke mate zwembaden toegankelijk zijn voor de geïnteresseerden. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de mate waarin zwembaden openbaar…

  Hoofdstuk in boek/rapport