Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • voetbaltijdschrift voor lezers, maart 2001, nummer 26

  Voetbaltijdschrift. In deze editie: Ajax in Afrika. Artikelen over Colombia, Ajax en Afrika, de multiculturele samenleving en één van de eerste zwarte spelers.

  Vaktijdschrift
 • problemen en oplossingen

  In de publicatie Enquêteonderzoek onder allochtonen. Problemen en oplossingen wordt ingegaan op talrijke facetten van het enquêteonderzoek onder allochtonen. Allochtonen doen minder goed mee aan CBS-enquêtes dan autochtonen. De belangrijkste…

  Rapport
 • final report

  Rapport waarin sport en multiculturaliteit op Europees niveau wordt bestudeerd. In het project is bestudeerd wat de bijdrage is van sport, als een niet formele manier van communicatie aan de…

  Rapport
 • Amsterdam Zuidoost als strategische locatie

  Dit boek handelt over de sociaal-economische structuur en de maatschappelijke verhoudingen in de Bijlmermeer. De analyse beweegt zich op het snijvlak van een traditionele beleidsrapportage en een wetenschappelijke verhandeling.

  Boek
 • een praktische informatiegids

  Een multiculturele samenleving vraagt ook om multiculturele voorlichting: beleidsmakers, voorlichters en communicatiespecialisten realiseren zich in toenemende mate dat etnische minderheden soms specifieke informatie nodig hebben en/of op een specifieke manier…

  Boek
 • project tasks

  In deze uitgave wordt de bijdrage van sport als een instrument van non-formele educatie aan de multiculturele dialoog tussen jonge mensen onderzocht. Tevens wordt de rol die sport speelt in…

  Rapport
 • etnische segregatie in het onderwijs

  In deze ‘infoplus minderheden’ komt een vierluik van artikelen over de zogenoemde zwarte en witte scholen aan bod. In toenemende mate is in het basisonderwijs een etnische tweedeling in de…

  Boek
 • herinneringen aan de komst van een nieuwe bevolkingsgroep

  In dit boek de reconstructie van een verbazing: hoe reageerde de Nederlandse samenleving op de komst van een nieuwe bevolkingsgroep?

  Boek
 • nieuwe kansen in de sport

  Het project ‘interculturalisatie: nieuwe kansen in de sport’ richt zich op de interne organisatiedynamiek van voetbalverenigingen in grootstedelijke achterstandswijken. In dit project stonden vier Utrechtse voetbalverenigingen centraal. In dit onderzoeksrapport…

  Rapport