Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • 101 feiten en inzichten uit de multiculturele samenleving

  In dit boek worden misverstanden over de multiculturele samenleving ontrafeld, waarbij aandacht besteed wordt aan het alledaagse samenleven, vooroordelen, discriminatie en krampachtigheden in de conversatie.

  Boek
 • nationale identiteit in Nederland, internationalisering en nationale identiteit

  Advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) aan het kabinet over internationalisering en nationale identiteit.

  Boek
 • intercultureel management voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties

  Op straat, in de supermarkt en op het voetbalveld lijkt Nederland al aardig op weg naar een multiculturele samenleving. Maar in non-profit- en vrijwilligersorganisaties is die multiculturaliteit nog nauwelijks terug…

  Boek
 • een netwerkanalyse

  In dit boekje wordt een beeld geschetst van de Turkse gemeenschap zoals die naar voren komt via haar organisaties: hoeveel organisaties zijn er, wat voor soort organisaties zijn er en…

  Boek
 • immigratie, etniciteit en integratie in Nederland

  In dit boek worden zes groepen immigranten nader beschouwd; Creolen, Hindostanen, Javanen, Chinezen, Turken en Marokkanen. Daarbij wordt niet uitgegaan van een achterstandspositie van deze groepen, maar van de successen…

  Boek
 • gezinsinvloeden op keuzen en kansen, verschillen in de voorbereiding op de deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt

  Marokkaanse tienermeisjes geeft inzicht in de verscheidenheid van Marokkaanse gezinnen wat betreft de opvoeding van de dochters in de puberteit. Het onderzoek laat zien welke momenten in de ontwikkeling en…

  Boek
 • Marokkaanse jongemannen in Nederland

  Leven in een nieuw land geeft een portret van Marokkaanse jongens in Nederland, niet over de probleemjeugd maar over de gewone jongens die een behoorlijke plaats in de samenleving proberen…

  Boek