Spring naar content

169 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de bestuurlijke invloed op de reductie van fysiek en verbaal geweld op en naast het voetbalveld bij amateurvoetbalclubs

  Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen het beleid ten aanzien van agressie van een amateurvoetbalclub en de fysieke/verbale agressie die in de club voorkomt (op en naast het voetbalveld), en…

  Scriptie
 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • de corrupte spelletjes van de FIFA

  In ‘De voetbalmaffia’ ontrafelt de Britse research-journalist David A. Yallop de duistere krachten in de voetvalwereld. Zijn boek is gebaseerd op jarenlang onderzoek over de gehele wereld. David Yallop, zelf…

  Boek
 • tussentijdse metingen: veilig sportklimaat, beweegredenen & knelpunten

  In 2013 is de Sportkadermonitor ontwikkeld. Het doel van deze monitor is het verkrijgen van een beeld van het sportkader in Nederland. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en…

  Rapport
 • facts & figures on the integrity risk of certain sport bets

  Even though knowledge and awareness about betting-related match fixing has been steadily growing in recent years, a number of misconceptions still abound. The persistence of these misconceptions is compounded by…

  Rapport
 • feiten en onthullingen over misbruik van macht en geld binnen het IOC

  In dit boek leggen de auteurs de lijnen bloot die het IOC verbinden met de internationale wereld van het grote geld. Overduidelijk blijkt dat daar waar de deelnemers aan de…

  Boek
 • a study on the influence of the tensions which arise when creating and implementing safety policy during football matches in the Amsterdam Arena

  The focus in this study was on what impact the safety policy had on the sense of safety of the stewards in the Amsterdam ArenA. That is why the following main…

  Scriptie
 • kunnen bvo's aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van hun supporters?

  Terwijl er veel sportieve strijd wordt geleverd op de velden in de Nederlandse voetbalstadions, zijn dezelfde stadions vaak het podium voor wanordelijkheden. In en rondom de Nederlandse voetbalstadions zorgen supporters met enige…

  Scriptie