Spring naar content

279 publicaties gevonden

 • de eerste registerleraren Lichamelijke Opvoeding

  Waarvoor is het lerarenregister in het leven geroepen? Wat kan inschrijven in het register voor jou betekenen? Werk je aan het vergroten van je deskundigheid als leraar? Volg je regelmatig scholingen? Ga je…

  Artikel in vaktijdschrift
 • functiemix en de docent LO

  In eerdere artikelen heb ik aandacht geschonken aan de invoering van de functiemix. Daarbij ging het met name over de algemene invoering. In dit artikel zal ik nader ingaan op de gevolgen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De KVLO is de belangenorganisatie voor docenten lichamelijke opvoeding. Gedurende het laatste halfjaar heeft de organisatie een persvoorlichter in dienst om uitingen naar ‘buiten’ nog beter te stroomlijnen. Dat de KVLO als informatiebron…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Als vakleerkracht bewegingsonderwijs ben ik drie jaar lang werkzaam geweest op de Polderhof in Almere Haven. Direct na mijn afstuderen aan de Calo te Zwolle kreeg ik deze baan voor drie dagen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De KVLO blijft koploper! Uit het tevredenheidonderzoek van 2009 bleek dat 75% van de leden jaarlijks studiedagen en andere vormen van scholing volgt. Dat is een hoog percentage en het is dan ook…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Docent, spin in het web, vakman, professional, ambassadeur van de school, zomaar een paar termen die bij mij opkomen als ik denk aan het beroepsprofiel van een leraar. De laatste jaren zie je dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het nieuwe beroepsprofiel van de KVLO staat beschreven waaraan de ‘ideale docent LO’ zou moeten voldoen. Maar bestaat die ideale leraar? Zouden wij die ideale leraar moeten willen zijn? Zouden wij, als ambitieuze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de opbrengsten van één jaar (samen)werken

  In dit artikel wordt teruggeblikt op de oprichting van het platform Sport, Bewegen en Onderwijs waarmee het beleidskader sport, bewegen en onderwijs (VWS en OCW) op een innovatieve, integrale wijze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Eén van de verplichte onderdelen van het BSM-programma is het kiezen en opstellen van een trainingsprogramma. Tijdens de KVLO-studiedag van 1 april 2010 heb ik een workshop gegeven over het maken van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het Noorderpoort: de terugkeer van bewegen en sportonderwijs in het mbo

  Als een gymzaal wordt gebouwd, komt de docent die ervan gebruik gaat maken vaak pas in beeld als gesproken wordt over de inrichting. Uiteraard is dat veel te laat. Op het Noorderpoort gaat…

  Artikel in vaktijdschrift