Spring naar content

280 publicaties gevonden

 • Dromen over de toekomst van ons vak mag, moet zelfs. De kern van de ontwikkelingen waarmee ons leergebied te maken krijgt, zoals geschetst in het artikel ‘human movement en sports de toekomst!? geeft een dubbel beeld.

  Artikel in vaktijdschrift
 • docent LO in Bangkok

  De schoolbel gaat en de leerlingen komen het veld op, de een rennend, de ander sjokkend. Als iedereen zich om me heen verzameld heeft begint de les. Voor zover herkenbaar voor iedere docent LO, toch…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sportoverstijgende thema’s voor in de les, sportlessen en een afsluitende sportdag

  Vanaf het begin van dit schooljaar is het lespakket Sport@School gratis beschikbaar voor groeps- en vakleerkrachten in het (primair) onderwijs. Dit digitale lespakket dat in samenwerking met KlasseTV ontwikkeld is, is geschikt voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over grofmotorische vaardigheid en psychiatrische problemen bij kinderen

  Het feit dat kinderen in de basisschoolleeftijd zowel in bewegingsgedrag als in psychosociaal functioneren sterk kunnen verschillen, deed de vraag rijzen op welke wijze deze gebieden met elkaar samenhangen. We hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • en… actie!

  Veel scholen komen in aanraking met watersporten. Op een zeilkamp worden vaak zeilen, surfen en soms ook kiten aangeboden. Docenten met enige zeilervaring maar zonder opleiding worden ingezet om te ‘schipperen’. Dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (3)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • er zit veel meer gymnastiekdocent in de kinderen dan wij denken!

  Iedereen heeft de beelden van de gymnastieklessen van vroeger wel eens gezien. Het klassikale lesgeven van toen is in de loop der jaren sterk veranderd. Tegenwoordig krijgen kinderen meer vrijheid in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • biketrial in de gymzaal (1)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De leerlijn sluit aan op het basisdocument voor onderbouw vo en bestaat uit…

  Artikel in vaktijdschrift