Spring naar content

43 publicaties gevonden

 • letsels 2019

  Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2019. Het biedt een globaal overzicht van de stand van zaken van de letselproblematiek in Nederland…

  Rapport
 • Om kennis te vergaren over het soort ongevallen dat in zwembaden plaatsvindt en wat de mogelijke risicofactoren zijn, is het nodig om gegevens hierover te registreren. Beheerorganisaties en zwembadmanagers geven…

  Rapport
 • In dit onderzoek is op basis van verschillende databronnen in kaart gebracht wat de risicofactoren voor verdrinking in Nederland zijn. Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: Wie zijn slachtoffer van…

  Rapport
 • factsheet 2018/12

  Blessures en ongevallen tijdens het bewegingsonderwijs komen vaak voor. Om meer zicht te krijgen op veiligheidsaspecten binnen het bewegingsonderwijs, hebben de onderzoekers aan schoolleiders van basisscholen verschillende stellingen voorgelegd. Via…

  Factsheet
 • Dit hoofdstuk gaat over verdrinkingsongevallen door duiken. Onder andere de oorzaken van de ongevallen, behandeling wanneer de drenkeling het overleeft en de juiste technieken van duiken worden behandeld. Ook is er…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Alle docenten lichamelijke opvoeding hebben tijdens hun opleiding een EHBO-diploma behaald. Hoe we in de praktijk met ongevallen in de gymles moeten omgaan, komt echter bij de meeste EHBO-cursussen niet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het trendrapport is een samenvattend rapport van 14 jaar onderzoek naar Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN). De eerste meting vond plaats in 2000. Per 2015 is OBiN gestopt. Het trendrapport…

  Rapport
 • prevention, rescue, treatment, second edition

  Since the first edition of the ‘Handbook on Drowning’ in 2005, many epidemiological data have confirmed the burden of drowning in several parts of the world. Studies have increased our…

  Boek
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In dit Handboek wordt de Arboregeling artikel voor artikel toegelicht. Het Handboek Arboregeling besteedt onder meer aandacht aan onderwerpen als certificatie, vakbekwaamheidseisen van arbodeskundigen en melding van ongevallen en beroepsziekten. 

  Handboek / handleiding